«معضل جانور همه‌چیز خوار»

مجموعه‌ی 3 جلدی

اثر: مایکل پولان

ترجمه‌ی آرش حسینیان

جلد اول: رقعی 214 صفحه-  35 هزار تومان

موضوع: تغذیه، تکامل، کشاورزی، دامپروی، دامپزشکی، اقتصاد، سیاست، تاریخ، بازاریابی

 

 

معرفی اثر:

خرس کوآلا در مورد اینکه چه باید بخورد مشکلی ندارد: اگر آنچه می‌بیند از نظر ظاهر، بو و مزه شبیه به برگ اُکالیپتوس باشد این یعنی آن چیز غذاست. در واقع، ترجیحات غذایی کوآلا در ژن‌های او حک شده است. اما برای جانور همه‌چیزخواری مثل ما (و یا موش‌ صحرایی)، بخشِ زیادی از زمان و فضای مغز بایستی به حل اینکه کدامیک از این همه غذاهای موجود در طبیعت برای خوردن مناسب است و کدام‌ها نه اختصاص داده شود. بسیاری از انسان‌شناسان بر این باورند دلیل اینکه چنین مغزهای بزرگ و پیچیده‌ای در ما تکامل یافته دقیقاً کمک به حل معضلاتِ پیش روی یک جانور همه‌چیزخوار بوده است.

همه‌چیزخوار بودن، همانقدر که یک چالش است یک فرصت بزرگ نیز محسوب می‌شود؛ زیرا درست همین خصلت است که به انسان امکان می‌دهد بتواند با موفقیت در هر منطقه‌ای از کره‌ی زمین ساکن شود.

قمار من در نوشتن این کتاب این بود که فرض را بر این گرفتم بهترین روش برای فهم نحوه‌ی تغذیه‌ی سالم، رفتن به ریشه‌هاست، و تصمیم گرفتم زنجیره‌ی غذاییِ کنونی‌مان را از گام اول یعنی از زمین کشاورزی تا صنایع غذایی و از آنجا تا بشقاب غذا دنبال کنم. می‌خواستم فرایند تولید و مصرف مواد غذایی را به شکلی موشکافانه بررسی کنم و آن را به مثابه‌ی نوعی تعامل بین گونه‌های خورنده و خورده‌شونده بنگرم (ویلیام اینگ نوشته است، "کل حیات، صرف‌کردنِ فعلِ «خوردن» است، به شکل معلوم و مجهول") آنچه من در این کتاب سعی در انجامش دارم نزدیک شدن به این پرسش است  که «چه بخوریم؟» و در این راه، از آنجا که یک «طبیعت‌گرا» هستم، از عدسی‌های دقیق‌ علم بوم‌شناسی (اکولوژی)، انسان‌شناسی، و همین‌طور عدسی ضعیف‌تر تجربیات شخصی‌ام بهره گرفته‌ام.