تخت‌گاز ده‌هزار ساله

چطور تمدن به تغییرات ژنتیک انسان شتاب داد

 

مجموعه‌ی 3 جلدی

اثر: گرگوری کوچران . هنری هارپندینگ

ترجمه‌ی آرش حسینیان

جلد اول:  150 صفحه - رقعی، نیمه‌مصور، 25 هزار تومان

جلد دوم: 109 صفحه، رقعی، نیمه‌مصور، 25 هزار تومان

موضوع: تاریخ، ژنتیک رفتاری، تکامل‌ زیستی، انسان‌شناسی، روان‌شناسی، دام‌پروری، باستان‌شناسی

 

 

معرفی اثر:

در بخشِ اعظمِ قرنِ گذشته، باورِ مرسوم در علومِ اجتماعی این بوده که تکاملِ زیستیِ انسان مدت‌ها پیش متوقف شده است- در جدیدترین نسخه‌ از این باور، تکاملِ زیستیِ انسانِ امروزی، از حدود 50 هزار سال پیش که از آفریقا به دیگر نقاطِ جهان پراکنده شد متوقف شده است. معنای این باور این است که سازوکارِ ذهنِ تمامیِ انسان‌های امروزی یکی است- نوعی «یگانگیِ روانیِ بشریت». قطعاً اگر چنین چیزی واقعیت داشت زندگی بسیار ساده‌تر از چیزی بود که هم‌اکنون هستهم‌کنون باشد.

از آنجاییکه علومِ اجتماعی- به ویژه انسان‌شناسی- خود را به تمامی با هاله‌ای از تقدس نپوشانده، ما تصمیم‌گرفته‌ایم که یک روشِ جدید را در نوشتنِ این کتاب پیاده کنیم، روشی که برای فهمِ موضوع، به طورِ عمده بر یافته‌های نظریه‌ی تکاملی تکیه می‌کند و در عینِ حال، آموزه‌های تاییدنشده‌ی انسان‌شناختیِ را کنار می‌گذارد. رویکردِ ما به شدت بر یافته‌های علمِ ژنتیک تکیه دارد.   
بخشِ اعظمِ این کتاب را می‌توان به نوعی «مطالعه‌ی تاریخ از منظرِ ژنتیک» در نظر گرفت. این نوعِ جدیدی از مطالعه‌‎ی تاریخ است: در این رویکرد نیز ما واقعیت‌های تاریخیِ معمول را مطرح می‌کنیم، اما این‌بار از چارچوبِ تبیینیِ بسیار متفاوتی بهره می‌گیریم.

 

 

“The 10,000 year explosion”
How Civilization Accelerated Human Evolution
By Gregory Cochran and Henry Harpending
Published by Basic Books, 2009