حقه‌ی رژیم‌های کم‌کربوهیدرات

چرا رژیم آتکینز برای شما خوب نیست

 

اثر کالین کمبل

ترجمه‌ی مینا خبوشانی

ویراستار: آرش حسینیان

چاپ اول- 1394

60 صفحه – 15000 تومان

موضوع: تغذیه، پزشکی، سلامت

 

معرفی اثر:

رژیم‌های «کم‌کربوهیدرات»، رژیم‌هایی هستند که از فرد دعوت می‌کنند تا برای دستیابی به سلامت یا کاهشِ وزن، مصرفِ خوردنی‌های کربوهیدرات‌دار را به حداقل برساند. در این اثر، به شکلی روشن و دقیق توضیح داده می‌شود که چرا استفاده از این نوع رژیم‌ها برای دستیابی به کاهشِ وزن، بی‌نتیجه و آسیب‌زاست. علاوه بر آن، توضیح داده می‌شود که دقیقاً چه نوع رژیمی قادر است این هدف را بدونِ آسیب‌رساندن به سلامتِ فرد، برای او به ارمغان آورد. این کتاب، از حقه‌هایی پرده برمی‌دارد که مبلغانِ رژیم‌های کم‌کربوهیدرات هنگامِ طراحی و تفسیرِ یافته‌های علمی به نفعِ خود بکار برده‌اند.

رژیم‌های کم‌کربوهیدرات اغلب در کاهشِ وزن در کوتاه‌مدت بسیار موفق هستند، اما این مزیت با زیان‌های فراوانی همراه است: این رژیم‌ها اضافه‌وزن را نشانه می‌روند، بدون اینکه به دلیل یا دلایلِ پنهانِ این اضافه‌وزن که سببِ بروز علائمِ دیگر نیز می‌شود توجه کنند. از این روست که رژیم‌های کم‌کربوهیدرات در عمل غالباً باعثِ بدترشدنِ این علائم و همینطور علتِ ریشه‌ایِ اضافه‌‌وزن می‌شوند. تفاوت بین «توجه به علت» و «درمانِ علائم»‌ را می‌توان با مثالی روشن کرد: زرد شدنِ چمن‌های حیاط یک «علامت» است. یک علامتِ ناخوشایند و احتمالاً ناراحت‌کننده که ممکن است باعث شود همسایه‌ها سری تکان بدهند و بگویند، "ببین چطور چمن‌ها را به حال خود رها کرده!" یا غرولند کنند که، "چرا کاری برای آنها انجام نمی‌دهد؟" در این میان، یک کارشناسِ مراقبت از چمن با یک راه‌حل از راه می‌رسد: "پاشیدنِ رنگ سبز." هورا! – مشکل حل شد! خوب، البته نه به طور کامل.

پس از رنگ‌کردنِ چمن‌ها، آنها موقتاً سبز به نظر می‌رسند، اما پس از مدتی رنگ از بین می‌رود یا با آب شسته می‌شود و شما دوباره مجبورید از رنگرزِ چمن کمک بگیرید.