ما و/یا آنها

بررسی تاثیر جمعیت انسان بر تنوع زیستی جهان

مجموعه‌ی 3 جلدی

 

اثر: جفری مک‌کی  .  ترجمه‌ی آرش حسینیان

جلد اول: 160 صفحه، رقعی، نیمه‌مصور – 25 هزار تومان

موضوع: بوم‌شناسی، محیط‌زیست، جمعیت، جانورشناسی، تکامل‌ زیستی، تاریخ، زیست‌شناسی