قواعد خوردن

راهنمای تغذیه‌ی سالم

 

اثر مایکل پولان

ترجمه‌ی آرش حسینیان

نشر مثلث . چاپ اول 1394

114 صفحه – 10000 تومان

موضوع: تغذیه، سلامت، فرهنگ

 

معرفی اثر:

به تدریج آموختم که علم، بسیار کمتر از میزانی که انتظارش را داریم در موردِ تغذیه می‌داند. به عبارت دیگر، علمِ تغذیه- اگر بخواهیم منصف باشیم- یک علمِ بسیار جوان و نوپا است و هنوز در تلاش است تا دریابد که مثلاً وقتی یک نوشابه را سر می‌کشیم دقیقاً در بدنمان چه اتفاقی می افتد، یا در یک هویج دقیقاً چه چیزی‌ وجود دارد که آن را به این اندازه برای ما مفید می‌سازد. اینها موضوعاتی بسیار جالب هستند و ممکن است روزی این علم بتواند پاسخ‌هایی قانع‌کننده برایشان ارائه کند. اما همانطور که متخصصانِ تغذیه نیز به شما خواهند گفت هنوز پاسخی برای این پرسش‌ها وجود ندارد- حتی پاسخی حدودی. واقعیت این است که علمِ تغذیه روی هم رفته تنها کمتر از دویست سال قدمت دارد، و امروز تازه در جایی قرار دارد که علمِ جراحی در سالِ 1650 قرار داشت؛ بلی .. بسیار آینده‌دار است و دنبال‌کردنش نیز بسیار جالب است، اما آیا حاضرید بدن‌تان را به زیرِ تیغِ علمِ جراحیِ سالِ 1650 بسپارید؟ فکر می‌کنم من اگر بودم قدری صبر می‌کردم.

این کتاب چندان در مورد جنبه‌های تئوریک، تاریخی یا علمیِ تغذیه نیست، بلکه بیشتر در موردِ زندگی و اعمالِ روزانه‌ی ماست. در این کتابِ کوتاه، و قطعه‌بندی‌شده، من 64 قانون مطرح کرده‌ام که به شما کمک کند از مواد غذاییِ واقعی، آنهم به اندازه‌ی معقول‌ تغذیه کنید، و با انجامِ این کار، به شکلی قابل‌توجه از رژیمِ غذاییِ غربی فاصله بگیرید. من این قوانین را به زبانِ روزمره بیان کرده‌ام و عامدانه از واژگانِ فنیِ علمِ تغذیه یا شیمی‌‌زیست دوری جسته‌ام. با این وجود باید بدانید که در پُشتِ اکثرِ این قوانین، مجموعه‌‌ای از شواهد و مدارکِ علمی وجود دارد که از آنها پشتیبانی می‌کند.