منتشر شد:
 «خرسی که می‌خواست خرس باقی بماند"
نوشته‌ی یورگ اشتاینر
نقاشی‌ها: یورگ مولر
ترجمه‌ی آزاد: آرش حسینیان
نشر تلنگر.  چاپ اول.  ۱۳۹۷
شابک: ۷-۸-۹۹۸۴۷-۶۰۰-۹۷۸
42 صفحه . مصور . قطع جیبی 
ارزش پولی: 15 هزار تومان
اطلاعات بیشتر: ahpub.ir/post/39
خرید نسخه‌ی کاغذی: @Hoseinian_Arash

روزی اتفاقی افتاد. گروهی آدم‌ همراه با ابزارهای جنگل‌بَرداری به جنگل آمدند. با سعی و تلاش، درختان را گروه‌گروه بریدند و کف زمین را همچون سقف اتاق صاف کردند. گویا قرار بر این شده بود قلبِ جنگل، نشیمنگاهِ کارخانه‌ای شود. زمستان بود و یخ بقدری بَندان بود که حتی دندان چرخ‌‌‌ها نیز در آن نمی‌گرفت. 
اما کامیون‌ها و تانکرها یک‌یک و کارگران و مهندسان ده‌ده وارد منطقه شدند و آنقدر برداشتند و گذاشتند تا کارخانه‌ای برجا گذاشته شد.