در دست انتشار . . 

سَبک‌های سبُک‌تر: راهنمای کاهش مخارج مصرف، تعمیر و تبدیل سبک زندگی، احیای اتصال جسم با جان، و صلح‌پروری در فضای درون و بیرون

آرش حسینیان

سیاه‌مشق چهارم، چاپ اول، پاییز 1398 

اقتصاد، کودکان، اعتیاد، هنر، شهرسازی، ریاضیات، طب پیشگیرانه

طراحی داخلی، تربیت‌بدنی، بهزیستی، جرم‌شناسی، ادبیات،  مدیریت 

سلامت، ;کارآفرینی، مهندسی، روانشناسی، معماری، سالمندان، حقوق

تغذیه، صنایع، بهداشت محیط، کشت‌ودام‌ورزی، بازی‌ها، زیست‌شناسی

سبک زندگی، فناوری، انرژی، خانواده، کاردرمانی، ورزش‌ها، حرفه‌ها

محیط‌زیست، ساده‌زیستی، آموزش و پرورش، امنیت، جوانان،

 

فهرست ;کتاب
پیشگفتار    7
کلیدواژه‌ها    9
سبک یا سنگین، سهل یا آسان، چه سان    10
کدام رنج؟ کدام لذت؟    12
کار، شغل، حرفه    17
پیش‌فرض‌ها    22
نویدها و نمودها    25
از سوءتفاهم به تفاهم    30
توضیحات پراکنده    37
نیازها    49
درک تاثیر حضور دیگران در تعریف و اولیت‌بندی نیازها    52
اندر حکایت امر نامعلوم    52
نقش مهارت‌های ذهنی در مدیریت نیازها    53
نقش ادراک فضا و موقعیت در تنظیم نیازها    54
نقش ادراک تفاوت‌های بین نیازهای ضروری و کاذب    55
قدرت تبادلات پایاپای    55
ورزش و تحرّکات بدنی    59
کاری‌نکردن، مراقبه و تمام‌پرهیزی    73
روش         74
ماساژ    78
حضور در آب    82
خواب    83
اغذیه و اشربه    87
مهارت‌های انتخاب    89
مهارت‌های تهیه    92
مهارت‌های نگه‌داری    95
مهارت‌های آماده‌سازی    97
مهارت‌های مصرف    101
مهارت‌های تولید    106
پیشگیری از درمان    110
سلامت دهان و دندان    117
پا            124
تنفس       127
وضع قامت و نحوه‌ی راه‌رفتن    128
چشم         129
نظافت و بهداشت    131
نظافت و بهداشت شخصی    131
نظافت و بهداشت محیط    134
پوشاک    135
تن‌پوش    136
جوراب      138
زیرجامه     139
شلوار       140
کفش و پایپوش    142
شستشو    160
شستشوی خود    160
شستشوی پوشاک    160
شستشوی ظرف‌وظروف    161
وسایل زندگی    163
جنبه‌های فلسفی    163
جنبه‌های روانی    164
خریدکردن به سبک سبک    165
وسایلِ آشپزخانه    170
وسایل استراحت    183
تخت و نشیمن‌گاه    183
وسایلِ شستوشو و نظافت    191
وسایل عمومی    202
وسایل ارتباطی    219
وسایل تزئینی    221
معماری و ساخت‌وساز    229
انتخاب محل خانه    229
اندازه‌ی خانه    233
تهیه‌ی خانه    234
نکته‌هایی برای ساخت خانه و سرپناه    239
پله‌ها         245
پرورش گیاه و حیوان    247
مرغ و مرغانه    263
نکته‌هایی در طراحی داخلی فضا    276
حمل‌و‌‌نقل    279
انرژی    281
برق          282
گاز            284
آب           285
آتش    286
کارها و سرگرمی‌ها    287
بازی‌ها و وسایل بازی    288
ساز و نوا    297
اعتیادهای ماده‌ای و رفتاری    309
سفر و گشت‌گذار    315
جشن و مهمانی    320
جفت‌گزینی و فرزندآوری    322
پرورش در کنار فرزندان    325
تهیه‌ی لیست خرید‌های ناگزیر    338