جلد دوم از مجموعه‌ی چهارجلدی
نوشته‌ی: آن مک‌الروی و پاتریشیا تاون‌سند 
ترجمه‌ی: آرش حسینیان . با همکاری سارا مهدیزاده
نشر تلنگر، چاپ اول، نوروز ۱۳۹۹
تلگرام و تلفن سفارش:  ۰۹۳۵۵۹۳۴۷۰۳
AHPub.ir | @Arash_Hoseinian

از متن کتاب: 
سفرهای هوایی، دسترسی پاتوژن‌های درحال‌ظهور را به سرتاسر جهان وسیعاً افزایش داده است. وقتی در پاتوژن‌ها قابلیتِ انتقال از انسان به انسان تکامل یافت، آنها می‌توانند سریعاً در بین شهرهای جهان که کانون پروازهای بین‌المللی هستند گسترده شوند. ویروس نیل غربی  در سال ۱۹۹۹ از یک شهر ناشناخته در خاورمیانه به شهر نیویورک رسید و به سرعت از طریق مسیر هوایی در سرتاسر قاره‌ی آمریکا پخش شد. این ویروس توسط پشه‌‌هایی پراکنده می‌شود که از پرندگان مبتلا تغذیه می‌کنند و در حال حاضر مهم‌ترین آربوویروس  (ویروسِ دارای یک ناقل بندپا) در آمریکای شمالی است. 
یک نمونه‌‌ی حالا کلاسیک از یک بیماری که از طریق سفرهای جهانی پراکنده شده سارس (سندروم بیماری حادّ تنفسی) است، که توسط یک کوروناویروس  (CoV) ایجاد می‌شود. سارس-کورونا در فوریه‌ی ۲۰۰۳، در یک زن که از هنگ‌کنگ به تورنتو سفر می‌کرد شناسایی شد. این ویروس سریعاً از طریق سفرهای هوایی بین‌المللی به بیش از ۲۴ کشور جهان پراکنده شد اما به همان سرعت نیز ناپدید شد، بطوریکه از سال ۲۰۰۴ هیچ مورد جدیدی گزارش نشده است.

This is Persian Translation of Vol.2/4 of 
Medical Anthropology In Ecological Prespective (6th ed)
Ann McElroy AND Patricia K. Townsend
Published by Westview Press, 2015