روانشناسی تکاملی

Evolutionary Psychology
۳rd Edition
Lance Workman, Sheffield Hallam University
Will Reader, University of South Wales
PUBLISHED By Cambridge University Press ,2014

روان‌شناسی تکاملی
انتشارات کمبریج . ویراست سوم . ۲۰۱۴
اثر: لانس ورکمن . ویل ریدر
ترجمه‌ی آرش حسینیان
مجموعه‌ی چهار جلدی
نشر تلنگر . ۱۳۹۶
جلد اول . ۲۴۰ صفحه . رقعی . ۱۸ هزار تومان
جلد دوم: ۲۴۰ صفحه. رقعی . ۲۲ هزار تومان
تلگرام خرید
راهنمای خرید
کتاب «روان‌شناسی تکاملی» اثر دیوید باس، از طریق لینک زیر قابل دسترس است:
روان‌شناسی تکاملی. اثر دیوید باس


پشت جلد کتاب
در این جلد می‌خوانید:
– چرا انسان‌ها (و بسیاری از موجودات دیگر) در دوره‌ی نسبتاً درازی از زندگی‌شان قادر به تولیدمثل نیستند؟ یا به‌عبارت‌دیگر، اساساً دوران کودکی برای چیست؟
– باید دید آیا می‌توانیم پاسخی درخور برای این پرسش دست‌وپا کنیم که آیا انسان‌ بنا به طبیعتش تک‌همسر است یا چندهمسر؟ به عبارت دیگر، اگر هیچ‌ نوع قید و مهار بیرونی نباشد، آیا افراد بطورطبیعی به‌سمت روابط دیرپا کشیده خواهند شد یا به‌سمت روابط متعدد کم‌پا؟ و آیا بین دو جنس از این نظر تفاوت وجود دارد؟
– چطور می‌توان وجود رفتارهای ظاهراً بی‌هدفی نظیر بازی‌کردن را در تمامی پستاندارانِ پیچیده‌‌تر توضیح داد؟
– استراتژی تولیدمثلیِ انتخاب‌شده توسط والدین، چه تأثیری بر فرزندان‌شان دارد؟
– دخترانی که در خانه‌های بدون پدر بزرگ می‌شوند، زودتر از دیگران به تجربه‌ی جنسی علاقه نشان می‌دهند، و نگرش‌های جنسی منفی نسبت به مردان دارند. چرا؟
– کودکان دلبسته‌ی ناایمن، درمقایسه‌با کودکان ایمن، زندگی کمتر موفقی دارند. با توجه به اینکه یک‌سوم از کودکان در این دسته قرار می‌گیرند، چطور انتخاب طبیعی به چنین وضعیت ظاهراً بدفرجامی اجازه‌ی تداوم داده است؟
– اگر ژن‌ها مسئول حدود ۵۰%، و «محیط مشترک» مسئولِ بین ۰ تا ۱۰% از تفاوت‌های مشاهده‌شده بین افراد است، پس چه چیزی مسئول سایر تفاوت‌ها می‌تواند باشد؟
– آیا اخلاقیات ذاتی هستند یا اکتسابی؟ از نظر تکاملی، تجهیز انسان به اخلاقیات چه نفعی می‌توانسته برای او داشته باشد؟
روان‌شناسی تکاملی یک شاخه‌ی نسبتاً جدید است که از اصول داروینیِ انتخاب طبیعی، برای مطالعه‌ی ذهن انسان بهره می‌گیرد. بر مبنای مفروضه‌ی اصلی این شاخه، ذهن انسان همچون اندامی‌ست که توسط انتخاب طبیعی و به منظور هدایت فرد در تصمیمات مرتبط با بقا و تولیدمثل طراحی شده است. بخشی از این هدایت‌گری، از طریق تکاملِ «غرایز» مختص‌به‌گونه‌ و بخشی از طریق تکاملِ سازوکارهای یادگیری صورت می‌گیرد. بنابراین، برخلاف تصور بسیاری از افراد، روان‌شناسی تکاملی مدافع این نیست که همه‌چیز ذاتی‌ست.
اشتباه خواهد بود اگر شکست روان‌شناسی قرن بیستم در بهره‌گیری از تفکر داروینی را صرفاً نتیجه‌ی افراط‌کاری‌های نسبی‌گرایان فرهنگی بدانیم. چراکه بطور کلی روان‌شناسان غالباً تمایل دارند تا بر پرسش‌های نزدیک‌جویانه تمرکز کنند؛ نظیر اینکه چطور افراد از یکدیگر تأثیر می‌گیرند؟ حافظه چطور کار می‌کند؟ یا در ایجاد اختلالات خوردن چه عواملی اهمیت دارند؟ و چندان به پرسش‌های دورجویانه‌- که بخوبی در چارچوب داروینی قابل بررسی‌ست- توجهی ندارند. از این رو، با توجه به نوع پرسش‌های مورد علاقه‌ی روان‌شناسان، تعجبی ندارد که تا مدت‌ها نیازی به بهره‌گیری از تفکر داروینی در روان‌شناسی احساس نشد.
در هر حال، ما امروز در جریان بهره‌گیری از تفکر تکاملی در فهم رفتار و روان انسان، هنوز تنها دُم این گاو را پوست کنده‌ایم و بسیاری از ایده‌های بیان‌شده در این کتاب بی‌شک در دهه‌های آینده باطل خواهند شد. اما در هر صورت، ما به ‌عنوان روان‌شناسان قانع شده‌ایم که روان‌شناسی تکاملی، در مسیر فهم نحوه‌ی کارکرد ذهن چیزهای زیادی برای ارائه دارد و اگر می‌خواهیم فهم جامعی از انسان در تمامی حالت‌هایش از عشق و نفرت گرفته تا عقل و جنون پیدا کنیم لازم است از اصول تکاملی پایه و به‌ویژه نگاه ژن‌محور به زندگی نیز اطلاع پیدا کنیم. ما فکر می‌کنیم برخی نسخه‌های روان‌شناسی تکاملی در آینده برجسته‌تر خواهد شد و آن نوع منطق رایج در این رویکرد، نه تنها به کار پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌های کلیدی خواهد آمد، بلکه مجموعه‌ی کاملاً جدیدی از پرسش‌ها در مُشت ما خواهد گذاشت که روان‌شناسان باید به آنها پاسخ دهند.

فهرست مطالب جلد ۱
یادداشت مترجم ۹
پیشگفتار نویسندگان بر ویرایش سوم ۱۱
روانشناسی تکاملی: گذشته، حال، و آینده ۱۱
چه کسی مخاطب این کتاب است؟ ۱۷
جنبه‌های آموزشی ۱۸
فصل اول ۲۰
مقدمات روان‌شناسی تکاملی ۲۰
خاستگاه‌های روان‌شناسی تکاملی ۲۱
تکاملِ تفکر تکاملی ۲۴
تکامل پیش از داروین ۲۴
داروین و انتخاب طبیعی ۲۹
مِندل و تولد ژنتیک ۳۱
از تکامل تا روان‌شناسی تکاملی ۳۴
گام‌های نخستین در حوزه‌ی روان‌شناسی تکاملی ۳۶
ویلیام جیمز و مفهوم غریزه ۴۳
ظهور فرهنگ به عنوان عاملی تاثیرگذار بر رفتار انسان ۴۴
نسبی‌گرایی فرهنگی ۴۸
زیگموند فروید ۵۶
ادوارد ویلسون و زیست‌شناسی اجتماعی ۵۷
از زیست‌شناسی اجتماعی تا روان‌شناسی تکاملی ۵۸
روان‌شناسی تکاملی: حال و آینده ۶۸
روش‌هایی برای ارزیابی نظریه‌های تکاملی ۶۸
توافق و عدم توافق بر سر روان‌شناسی تکاملی ۷۵
هر رفتاری یک سازگاری است ۷۵
روان‌شناسی تکاملی به جبرباوری ژنی دامن می‌زند ۷۹
روان‌شناسی تکاملی تقلیل‌گرا است ۷۹
ازنظر سیاسی، روان‌شناسی تکاملی سنجیده عمل نمی‌کند ۸۱
روان‌شناسی تکاملی: علم جدید ذهن ۸۴
چکیده ۸۵
پرسش‌ها ۸۷
خواندنی‌های بیشتر ۸۸
فصل دوم ۹۰
سازوکارهای دخیل در تطورات زیستی-تاریخی ۹۰
مفاهیم کلیدی ۹۰
نظریه‌ی تکامل داروین ۹۱
انتخاب مصنوعی ۹۱
انتخاب طبیعی ۹۳
انتخاب طبیعی و بقای پرزیست‌مایه‌‌ترین ۹۳
مندل و ژنتیک پسامندلی ۹۵
یافته‌های مندل ۹۵
بازنگری‌های صورت‌گرفته در قوانین مندل ۱۰۱
ژن‌ها و کروموزم‌ها ۱۰۲
عواملی که بر انتقال ژن‌ها تأثیر می‌گذارد ۱۰۳
دیگر استثنائات بر قوانین مندلی ۱۰۵
ژنتیک مندلی ۱۱۳
ژن‌ها و ساختار DNA ۱۱۳
توراث‌پذیری خصوصیات ۱۲۰
شارش ژنی و رانش ژنی ۱۲۲
سطوح انتخاب: کدام پرزیست‌مایه‌ترین؟ ۱۲۴
انتخاب گروهی ۱۲۴
زیست‌مایه‌ی فراگیر ۱۳۰
نوع‌‌دوستی متقابل ۱۳۳
ژن خودخواه ۱۳۵
چکیده ۱۳۹
خواندنی‌های بیشتر ۱۴۴
فصل سوم ۱۴۶
انتخاب جنسی ۱۴۶
داروین و انتخاب جنسی ۱۴۷
انتخاب درون‌جنسی و بین‌جنسی ۱۴۹
آیا ماده‌ها دارای قدرتِ انتخاب هستند؟ ۱۵۰
نظریه‌های انتخاب جنسی ۱۵۱
نرهای جذاب و سرمایه‌گذاری والدینی ۱۵۱
سرمایه‌گذاری والدینی ۱۵۳
انتخاب‌گری ماده و تزئینات نمایشی نر ۱۵۶
نظریه‌ی انگل و خبردهی صادقانه ۱۵۷
ارزیابی نظریه‌ها در باب انتخاب‌گری ماده و تزئینات نمایشی نر ۱۶۰
تولیدمثل جنسی چه مزیتی دارد؟ ۱۶۵
تولیدمثل جنسی: مزیت یا هزینه؟ ۱۶۶
آچار جغجغه‌ای، بلیت‌های بخت‌آزمایی، و پُشته‌های پیچیده ۱۶۸
تأثیر عوامل محیطی‌ غیرزیستی و زیستی ۱۷۰
ملکه‌ی سرخ ۱۷۱
تولیدمثل جنسی، تطور زیستی، و رفتار ۱۷۶
انتخاب‌گری ماده و موفقیت تولیدمثلی نر ۱۸۰
نرهای رقابتی و رفتار ماده ۱۸۶
چکیده ۱۸۹
پرسش‌ها ۱۹۳
خواندنی‌های بیشتر ۱۹۴
ارجاعات (۱) ۱۹۶

فهرست مطالب جلد ۲
یادداشت مترجم بر جلد دوم ۴
فصل چهارم: تکامل معیارهای شریک‌گزینی انسان ۷
سنجش مدعیات روان‌شناسان تکاملی ۸
خاستگاه معیارهای شریک‌گزینی انسان: ۹
رفتار اجتماعی گونه‌های خویشاوند با ما ۹
شامپانزه‌ها ۱۱
بونوبوها (شامپانزه‌های پیگمی) ۱۴
گوریل‌ها ۱۸
بابون‌ها ۲۰
بازسازی تکامل رفتاری انسان ۲۴
آیا انسان‌ها متفاوت هستند؟ ۲۴
نیاکان گوشت‌خوار ۲۵
فرضیه‌ی تأمین آذوقه ۲۶
چرا فقط مردان؟ ۳۱
فحلیِ پنهان ۳۳
علم یا حدس و گمان؟ ۳۷
دوریختی جنسی و نظام‌های شریک‌گزینی ۴۰
استراتژی‌های شریک‌گزینی در انسان ۴۱
ترجیحات شریک‌گزینی دیرپا ۴۴
ترجیح منابع مالی، پشتکار، و موقعیت اجتماعی ۴۴
ترجیح ظاهر جذاب ۴۶
ترجیح به وجود عشق و قابل‌اتکا‌بودنِ شریک ۵۰
ترجیح بی‌تجربگیِ جنسی ۵۲
ثبات هیجانی و کاراکتر خوشایند ۵۶
ترجیحات شریک‌گزینی کم‌پا ۵۷
ارتباط سایز اندام‌های تولیدمثلی با استراتژی شریک‌گزینی ۵۸
فعالیت‌های پیشازوجی و برون‌زوجی ۶۱
هزینه‌ها و فواید تجربیاتِ کم‌پا برای زنان و مردان ۶۲
کمیت تجربیات ۶۳
ارزیابی هزینه‌ها و مزایای تجربیات کم‌پا ۶۶
آیا زنان دانشی خودآگاه از ارزش آینده‌زایی‌شان دارند؟ ۷۰
استراتژی شریک‌گزینی انسان: چندهمسر یا تک‌همسر ۷۲
تنوع فرهنگی و انعطاف‌پذیری تکوینی ۷۳
چکیده ۷۷
پرسش‌ها ۸۰
خواندنی‌های بیشتر ۸۱
فصل پنجم: تکوینِ شناختی و مسئله‌ی ذاتی‌بودن ۸۳
سرشت و پرورش، و روان‌شناسی تکاملی ۸۴
شباهت‌های ذاتی و تفاوت‌های ذاتی ۸۴
عبارت «ذاتی» واقعاً به چه معناست؟ ۸۶
شواهدی در باب وجود ماژول‌های ذاتی ۸۸
ظهور زودهنگامِ مهارت‌های خاص ۸۹
نظریه‌ی تکوینی پیاژه ۹۰
تپه‌ماهور اپی‌ژنتیک ۹۱
شناختِ دنیای بیرون ۹۳
مانایی اشیاء ۹۴
پژوهش در بابِ ماناییِ اشیاء به مددِ عادی‌سازی ۹۸
آیا این گواهی از دانشِ ذاتی محسوب می‌شود؟ ۱۰۵
تشخیص هم‌گونه‌ای‌ها: یک دورنمای مقایسه‌ای ۱۰۵
ترجیحاتِ کلی نوزاد برای چهره‌ها ۱۰۹
تشخیص افراد خاص ۱۱۳
توانایی ذهن‌خوانی: تکوین یک نظریه‌ی ذهن ۱۱۶
توانایی ذهن‌خوانی و آزمون باور کاذب ۱۱۸
توانایی ذهن‌خواهی چطور تکوین می‌یابد؟ ۱۲۰
نقش تجربه در تکوین مهارت ذهن‌خوانی ۱۲۳
آیا توانایی ذهن‌‌خوانی یک ماژول محسوب می‌شود؟ ۱۲۴
بررسی مسئله‌ی اوتیسم ۱۲۴
اوتیسم، تفاوت‌های بین دو جنس و تکوین شناختی ۱۲۷
زنان و فرایند درون‌سازی ۱۳۰
مردان و فرایند سیستم‌سازی ۱۳۲
سندروم ویلیامز: یک مغز بطور مفرط زنانه‌شده؟ ۱۳۵
علت ابتلا به سندروم ویلیامز ۱۳۷
سندروم ویلیامز: یک مبحث ماژولار ۱۳۹
یافته‌های مخالف با نگاه ماژولار به سندروم ویلیامز ۱۴۰
رقبای دیدگاه ماژولار ۱۴۲
ساخت‌گرایی عصبی و یادگیری‌های جهت‌دار ۱۴۲
نظریه‌ی تکاملی، ماژول‌وارگی، و ساخت‌‌گرایی عصبی ۱۴۳
آیا ماژول‌وارگی باطل است؟ و اگر چنین باشد آیا فرقی می‌کند؟ ۱۴۵
چکیده ۱۴۷
پرسش‌ها ۱۴۹
خواندنی‌های بیشتر ۱۵۰
فصل ششم: تکوین اجتماعی ۱۵۲
اساساً علتِ تکوین چیست؟ ۱۵۳
نظریه‌ی تاریخ زندگی و فرایند تکوین ۱۵۴
نظریه‌ی تاریخ زندگی ۱۵۵
انتخاب‌های والدینی: کیفیت فرزندان در مقابل کمیت فرزندان ۱۵۸
بیشینه‌سازی زیست‌مایه ازنقطه‌نظر زادگان ۱۶۲
نظریه‌ی دلبستگی ۱۶۶
بکاربستن نظریه‌ی تاریخ زندگی در مورد دلبستگی ۱۷۰
نظریه‌ی «تاریخ زندگی» جِی بِلسکی در مورد دلبستگی ۱۷۱
دلبستگی ایمن ۱۷۱
دلبستگی ناایمن اجتنابی ۱۷۲
دلبستگی ناایمن مقاوم ۱۷۴
نظریه‌ی تاریخ زندگی جیمز چیشولم در باب دلبستگی ۱۷۷
ارزیابی تبیین‌های نظریه‌ی تاریخ زندگی در مورد دلبستگی ۱۷۸
تأثیر الگوی فرزندپروری والدین بر کودکان ۱۸۵
ژنتیک رفتاری: جداکردن سرشت از پرورش ۱۸۶
نظریه‌ی اجتماعیشدن گروهی و تأثیر عوامل محیطی ۱۹۳
فرایند اجتماعی‌شدن تحت‌تاثیر گروه و روان‌شناسی تکاملی ۱۹۶
ارزیابی نظریه‌ی اجتماعیشدن تحت‌تاثیر گروه ۱۹۸
تفاوت‌های کودکان در میزان تأثیرپذیری از الگوی پرورشی ۲۰۱
تکوین اخلاقی ۲۰۶
کارکرد تکاملی اخلاقیات چیست؟ ۲۰۶
خاستگاه اخلاقیات ۲۱۱
چرا اخلاقیات متغیر هستند؟ ۲۱۲
اخلاقیات جهان‌شمول؟ ۲۲۴
چکیده ۲۲۹
پرسش‌ها ۲۳۲
خواندنی‌های بیشتر ۲۳۳
ادامه‌ی ارجاعات ۲۳۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *