این کارگاه‌ها، هم در سطح مقدماتی و هم پیشرفته برگزار می‌شود و در آن، سبک‌های آشتانگا، وینیاسا فلو، و هاتا آموزش داده می‌شود. 

کارگاه‌ها هم در تهران و هم در منطقه‌ی بکری در جوار جنگل‌های گیلان برگزار می‌شود.  

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید: 09355934703