مباحث‌ ارائه‌شده در این کارگاه‌ها عمدتاً به کار علاقه‌مندان به ترجمه‌ی متون علمی و فلسفی از زبان انگلیسی به فارسی می‌خورد اما برای علاقه‌مندان به ترجمه‌ی متون ادبی نیز خالی از فایده نخواهد بود. برگزارکننده‌ی کارگاه‌ها آرش حسینیان، و زمان و مکان این جلسات بسته به موقعیت مکانی و زمانی شرکت‌کنندگان قابل‌تنظیم است. 
برای اطلاع بیشتر از چندوچون این کارگاه‌ها با شماره‌ی زیر تماس بگیرید: 

09355934703
آرش حسینیان