مباحث‌ ارائه‌شده در این کلاس‌ها عمدتاً به کار علاقه‌مندان به ترجمه‌ی متون علمی و فلسفی از زبان انگلیسی به فارسی می‌خورد اما برای علاقه‌مندان به حوزه‌ی فلسفه و همینطور ترجمه‌ی متون ادبی نیز خالی از فایده نخواهد بود. برگزارکننده‌ی کلاس‌ها آرش حسینیان، و زمان و مکان برگزاری، بسته به موقعیت مکانی و زمانی شرکت‌کنندگان قابل‌تنظیم خواهد بود. 
ارزش پولی این دوره‌های خصوصی، بطور ساعتی محاسبه می‌شود و به ازای هر ساعت، 280 هزار تومان است. این مبلغ بین تعداد افراد شرکت‌کننده (یک تا چهارنفر) تقسیم می‌شود. بهای هر جلسه، پیش از برگزاری آن جلسه دریافت می‌گردد.   
اگر پرسشی داشتید دریغ نکنید و با شماره‌ی زیر تماس بگیرید: 
09355934703
آرش حسینیان