از مجموعه‌ی جانور غالب: تکامل انسان و محیط‌زیست

اثر: پُل ارلیک و آن ارلیک

ترجمه و تنظیم: آرش حسینیان

چاپ اول، 1393 چاپ دوم، نشر تلنگر، 1396

شابک: 1-8-97757-600-978

64 صفحه / قطع جیبی / مصور / قیمت: 9500 تومان

تلگرام خرید:  @Hoseinian_Arashفرازهایی از متن

-اکثر مردم، صحنه‌های شلوغی خیابان‌ها را نشانه‌ای بر ازدیاد جمعیت در آن منطقه در نظر می‌گیرند. با این وجود، مهم‌ترین معیار برای تشخیص ازدیادِ جمعیتِ یک منطقه- نه چنین صحنه‌هایی- بلکه تناسب جمعیت مذکور با منابع طبیعیِ پایه و خدمات حیاتیِ اکوسیستم است؛ ازدحام و شلوغی از آن نوع که در خیابان دیده می‌شود می‌تواند به دلیل سوءمدیریتِ شهری -حتی در منطقه‌ای که دچار ازدیاد جمعیت نیست- باشد.

دلیل اصلیِ شتاب‌گیریِ رشد جمعیت انسان، بهبود شرایط بهداشتی نبود بلکه این بود که از دوره‌ای به بعد، انسان‌ها توانستند به غلات فراوری‌شده و دیگر خوراکی‌هایی دست بیابند که می‌شد کودکانِ از‌شیر‌گرفته‌شده را با آنها تغذیه کرد؛همینطور به واسطه‌ی یکجانشینی، دیگر زنان به سیاق گذشته، نیازی به حملِ کودکان خردسال با خود نداشتند. با یکجانشین‌شدنِ انسان، زنان توانستند تعداد بیشتری فرزند به دنیا بیاورند و به این ترتیب، تعداد بچه‌ها افزایش یافت.

در سطح جهانی، برآورد می‌شود سالانه 42 میلیون مورد سقط‌جنین صورت می‌گیرد که تقریباً نیمی از این رقم، مربوط به مناطقی‌ست که سقط‌جنین غیرقانونی است. به تازگی یک پژوهش نشان داده میزان انجامِ سقط‌جنین در کشورهای مختلف، صرف‌نظر از پذیرش یا مخالفتِ قانون، برابر استاما تفاوت عمده‌ بین کشورهای سقط‌پذیر و کشورهای سقط‌ستیز در این است که در کشورهای دسته‌ی اول، سقط‌جنین در شرایطی از نظر پزشکی ایمن و بی‌خطر صورت می‌گیرد در حالیکه در کشورهای دسته‌ی دوم، بواسطه‌ی منعِ قانونی، معمولاً این عمل در شرایطِ پزشکیِ ناایمن صورت می‌گیرد. سالانه ده‌ها هزار زن، به دلیلِ دشواری‌ها و مشکلاتِ ناشی از سقط‌های انجام‌شده به روشِ ناایمن و غیربهداشتی جان خود را از دست می‌دهند.


🔰 THIS IS A PERSIAN TRANSLATION OF CHAPTER 7 OF “DOMINANT ANIMAL: HUMAN EVOLUTION AND THE ENVIRONMENT” 

BY PAUL R. EHRLICH AND ANNE H. EHRLICH

PU