علم چیزها را چطور توضیح می‌دهد؟

اثرریچارد داوکینز
ترجمه و تنظیم: مینا خبوشانی
ویراستارآرش حسینیان
نشر تلنگر. 1396
جلد اول (شامل 9 فصل) 201 صفحه / تماماً مصور/ سیاه‌سفید / ۶۵ هزار تومان 
جلد دوم (شامل 3 فصل باقیمانده): 70 صفحه (در دست انتشار)
تلگرام خرید: Hoseinian_Arash@


معرفی اثر:


این کتاب شامل 12 فصل است و در آن موضوعات زیر با زبانی ساده، و علمی بررسی شده است:

-          واقعیت چیست؟

-          اولین فرد چه کسی بود؟

-          تنوع گونه‌های جانوری به چه دلیل است؟

-          چیزها ازچه ساخته شده‌اند؟

-          چرا شب و روز ، زمستان و تابستان داریم؟

-          خورشید چیست؟

-          رنگین‌کمان چیست؟

-          هرچیزی چه زمانی و چگونه آغاز شد؟

-          آیا ما تنها هستیم؟

-          زلزله چیست؟

-          چرا چیزهای بد اتفاق می‌افتند؟

-          معجزه چیست؟