مروری بر جنبه‌های کارکردی، تکوینی، و بهداشتی ختنه

نویسنده: گیلیان لانگلی 

مترجم: آرش حسینیان 

نشر تلنگر . چاپ اول- 1396

84 صفحه/ جیبی/ 15000 تومان 

شابک: 8-3-96949-600-978 

تلگرام خرید: Hoseinian_Arash@


از متن کتاب:

پیش‌پوست– آنطور که معمولاً توصیف می‌شود- «یک» تکه‌پوست نیست، بلکه یک چین دولایه‌ از بافتی منحصربه‌فرد و تخصصی‌ست. لایه‌ی خارجیِ پیش‌پوست، ادامه‌ی همان بافتِ‌ِ پوست تنه‌ی آلت است اما لایه‌ی داخلی‌‌اش از جنس غشای مخاطی است. غشای مخاطی یک بافت نازک مرطوب است که سطحِ حفره‌های درونی بدن را می‌پوشاند. سطح کلاهک نیز از همین جنس است و این نشان‌دهنده‌ی آن است که همانند کلاهکِ زنانه (کلیتوریس)، کلاهک مردانه نیز طوری طراحی شده که در وضعیت غیرآخته، یک ساختار داخلی باشد.

پیش‌پوست، صرفاً یک تکه‌ی «کوچک» از پوست نیست بلکه به علت ماهیت چین‌خورده و دولایه‌‌اش، وقتی از حالت چین‌خورده در می‌آید، به طور متوسط حدود 50% از پوستِ طبیعیِ آلت را تشکیل می‌دهد و این همان مقداری‌ست که در عمل ختنه حذف می‌شود. آنچه در نوزاد ناحیه‌ای معادل با حدوداً 1.5 سانتی‌متر مربع باشد پس از بزرگسالی معادل با حدوداً 36 سانتی‌متر مربع از بافت آلت است.


This is a Persian Translation of

Review of Foreskin Anatomy, Function, Development, and  Care

Excerpt adapted from Longley GE.

Framing the foreskin: A content analysis of circumcision information handouts for expectant parents.

University of Colorado Denver, December 2009