انتشارات کمبریج . ویراست سوم . ۲۰۱۴

اثر: لانس ورکمن . ویل ریدر

ترجمه‌ی آرش حسینیان

مجموعه‌ی چهار جلدی

نشر تلنگر . ۱۳۹۶

جلد اول . 240 صفحه . رقعی . 22500 هزار تومان

جلد دوم: 240 صفحه. رقعی. 22500 هزار تومن

تلگرام خرید: Hoseinian_Arash@


معرفی اثر:

-  چرا انسان‌ها (و بسیاری از موجودات دیگر) در دوره‌ی نسبتاً درازی از زندگی‌شان قادر به تولیدمثل نیستند؟ یا به‌عبارت‌دیگر، اساساً دوران کودکی برای چیست؟

-  باید دید آیا می‌توانیم پاسخی درخور برای این پرسش دست‌وپا کنیم که آیا انسان‌ بنا به طبیعتش تک‌همسر است یا چندهمسر؟ به عبارت دیگر، اگر هیچ‌ نوع قید و مهار بیرونی نباشد، آیا افراد بطورطبیعی به‌سمت روابط دیرپا کشیده خواهند شد یا به‌سمت روابط متعدد کم‌پا؟ و آیا بین دو جنس از این نظر تفاوت وجود دارد؟

-  چطور می‌توان وجود رفتارهای ظاهراً بی‌هدفی نظیر بازی‌کردن را در تمامی پستاندارانِ پیچیده‌‌تر توضیح داد؟

-  استراتژی تولیدمثلیِ انتخاب‌شده توسط والدین، چه تأثیری بر فرزندان‌شان دارد؟ 

-  دخترانی که در خانه‌های بدون پدر بزرگ می‌شوند، زودتر از دیگران به تجربه‌ی جنسی علاقه نشان می‌دهند، و نگرش‌های جنسی منفی نسبت به مردان دارند. چرا؟ 

-  کودکان دلبسته‌ی ناایمن، درمقایسه‌با کودکان ایمن، زندگی کمتر موفقی دارند. با توجه به اینکه یک‌سوم از کودکان در این دسته قرار می‌گیرند، چطور انتخاب طبیعی به چنین وضعیت ظاهراً بدفرجامی اجازه‌ی تداوم داده است؟  

-  اگر ژن‌ها مسئول حدود ۵۰%، و «محیط مشترک» مسئولِ بین ۰ تا ۱۰% از تفاوت‌های مشاهده‌شده بین افراد است، پس چه چیزی مسئول سایر تفاوت‌ها می‌تواند باشد؟

-  آیا اخلاقیات ذاتی هستند یا اکتسابی؟ از نظر تکاملی، تجهیز انسان به اخلاقیات چه نفعی می‌توانسته برای او داشته باشد؟


Evolutionary Psychology, 3rd edition 

Lance Workman, Sheffield Hallam University

Will Reader, University of South Wales

PUBLISHED By Cambridge University Press ,2014