جنبه‌های روانی، اجتماعی، سیاسی

اثر: مایکل پولان

گزینش و ترجمه: آرش  حسینیان

چاپ اول- 1396

شابک: 9786009984701

تلگرام خرید: @Hoseinian_Arash

62 صفحه/ جیبی/ 10000 تومان

تلگرام خرید: Hoseinian_Arash@


از متن کتاب:

چطور است که دقیقاً در همان مقطعِ تاریخی که ما آشپزخانه را ترک کردیم و آماده‌سازی بخشِ عمده‌ی خوراک‌مان را به صنایع غذایی سپردیم، شروع به این‌قدر تفکر در مورد غذا و تماشای پخت‌وپز دیگران در تلویزیون کردیم؟ به نظر می‌رسید هرچه کمتر در زندگی خودمان پخت‌وپز می‌کردیم مقدار بیشتری غذا و آماده‌سازی‌ نمایشی آن ما را بمباران می‌کرد.

شاید دلیلی که دوست داریم پخت‌وپز را در تلویزیون تماشا کنیم و در مورد پخت‌وپز کتاب‌ بخوانیم این باشد که چیزهایی در مورد پخت‌وپز وجود دارد که ما واقعاً آنها را از دست داده‌ایم. شاید حس کنیم زمان یا انرژی (یا دانش) کافی برای انجامِ روزانه‌ی این کار توسط خودمان نداریم، اما از آن سو، آمادگیِ ناپدیدشدنِ کامل آن از زندگی‌مان را نیز نداریم. اگر پخت‌وپز، آنطور که انسان‌شناسان می‌گویند یک فعالیتِ متمایزکننده‌ی انسان از دیگر جانوران باشد- یا به گفته‌ی لووی اشتراوس ، عملی که فرهنگ با آن آغاز می‌شود- آنگاه شاید دیگر عجیب نباشد که تماشای این فرایند بتواند اثراتِ عاطفی-هیجانی عمیقی بر ما بگذارد.

برای لوی اشتراوس، پخت‌وپز استعاره‌ای از فرایند تبدیل خامی طبیعت به پختگیِ فرهنگ توسط انسان بود. اما در سال‌های بعد، دیگر انسان‌شناسان مدعی شدند اساساً شاید اختراع پخت‌وپز، کلیدی تکاملی برای انسان‌شدن ما بوده است. چند سال پیش، ریچارد رنگام ، انسان‌شناس و نخستی‌شناس هاروارد، کتاب جالبی تحت ‌عنوانِ «در اختیار گرفتن آتش»  منتشر کرد و در آن استدلال کرد این کشفِ پخت‌وپز توسط نیاکان اولیه‌مان- و نه ابزارسازی، زبان، یا گوشت‌خواری- بوده که ما را از کَپی‌ها  جدا و تبدیل به انسان کرده است.


This is a Persian Translation of

Introduction of Cooked

A Natural History of Transformation

By Michael Pollan

 Published by Penguin Press, New York, 2013