بوم‌شناسی، اقتصاد، جمعیت

نویسنده: گارت هاردین

مترجم: آرش حسینیان

چاپ اول- 1395

80 صفحه/ جیبی/  15000تومان

شابک: 8-3-96949-600-978

خرید از طریق تلگرام، واتس اپ، پیامک: 09355934703
راهنمای خریداز متن کتاب:

هر انسانِ جدیدی که پا به دنیا می‌گذارد بر تمامیِ جنبه‌های محیط‌زیست تاثیر می‌گذارد: غذا، هوا، آب، جنگل‌ها، سواحل، حیات‌وحش، مناظر، و مکان‌های خلوت. تولیدِ غذا را شاید بتوان همگام با تقاضای روزافزون افزایش داد، اما در مورد دیگر نیازهای انسان نظیر نیاز به سواحل تمیز، جنگل‌های تخریب‌نشده و مناظر و مکان‌های خلوت چطور؟

«ظرفیت تحمل» و «کیفیت زندگی» با یکدیگر رابطه‌ی معکوس دارند: هرچه در یک منطقه، زندگی پررنگ‌ولعاب‌تری مقصود باشد، آنگاه «ظرفیت تحمل» آن منطقه رقمی پایین‌تر به خود می‌گیرد. به واقع، هنگام تعیین ظرفیت تحمل یک منطقه، بایستی به سبک زندگیِ مورد ترجیحِ مردمانِ آن منطقه نیز توجه کرد.

ارسال غذا به کشورهای فقیر، جمعیت این کشورها را افزایش می‌دهد و به این شکل، به تخریبِ محیط‌زیست این کشورها شتاب می‌بخشد. در سوی دیگر، مهاجرتِ نامحدود، افراد را به سمتِ غذا حرکت می‌دهد و به این شکل، تخریب محیط‌زیستِ کشورهای ثروتمند را شتاب می‌بخشد. از این زاویه، به آسانی می‌توان فهمید چرا مردمِ کشورهای فقیر باید این دومی را بر اولی ترجیح ‌دهند. اما میزبانان ثروتمند چرا از آن استقبال می‌کنند؟ This is a Persian Translation of Hardin’s Articles


-Lifeboat ethics (1974)

-There is no Global Population problem (2001)

-Perpetual Growth (1994)