دانش دست، قلب، ذهن
مجموعه‌ی دو جلدی | اثر: دیوید لیندن | ترجمه‌ی آرش حسینیان | در دست انتشار پاییز ۱۳۹۸

 

از متن کتاب

در تعداد نیز قدرتی وجود دارد، زیرا درحالیکه یک پلنگ بالغ تقریباً همواره قادر است در جنگ با یک بابون تنها پیروز شود اما گزارش شده که گروه‌های بابون‌ متحد قادرند پلنگ‌ها را به بالای درختان عقب برانند و گهگاه حتی آنها را بکشند. بسیاری از این واحدهای اجتماعی بزرگ، در مکان‌هایی با دسترسی حاضر و آماده به غذا قرار دارد. ثبات و پایداری ایجادشده به دلیل ایمن‌بودنِ نسبی از چنگ صیادان و همینطور فراوانی غذا به بابون‌ها وقت زیادی برای مشغول‌شدن در زندگی‌ اجتماعی پیچیده‌شان اعطا می‌کند. برای نمونه، رابین دونبار گزارش می‌کند که بابون‌های گلادا (خونین‌دل) که در مناطق مرتفع اتیوپی زندگی می‌کنند 20% از ساعات بیداری‌شان را مشغول جوریدن یکدیگر هستند. این یک سرمایه‌گذاری زمانیِ عظیم بر رفتار جوریدن محسوب می‌شود. اگرچه جوریدن برای حذف‌ پوست‌های مرده، انگل‌ها، موهای به درون پوست رفته، و بقایای مواد غذایی از روی پوست سودمند است اما مدت‌زمانی که بابون‌های گلادا (و بسیاری از دیگر پریمات‌ها) صرف این کار می‌کنند بسیار بیشتر از مقدار لازم برای دستیابی به مزایای بهداشت و سلامتی‌ای است که از داشتن پوست و مویی سالم بدست می‌آید. دلیل اصلی برای گستردگی رفتار جوریدن، اجتماعی‌ست و نه مربوط به حوزه‌ی بهداشت پوست.